"හැඟීම් බොහෝමයක් තිබ්බට ඒවයේ උප්පත්ති මූලය බොහෝ වෙලාවට අපිම හෝ අපිට ලඟම මනස උසස් වූවෝ. ඒ වගේම ගැහැණිය හැඟීම් උත්පාදනයේ ඉහලම තැනක ඉන්නවා. මේ එතනින් එහාට ගිය හැඟීම්, වචන කරපු ලියමනක්...."

Friday, February 5, 2010

ගම අවුලඥ්ඥං. . .හබ පටලඥ්ඥං. . .

මේක ලිව්වේ ගොඩ කාලෙකට කලින් වගේම මේක තැන් ගොඩක එළි දක්වලත් ඉවරයි.ඒත් මේක ටොපියෙ මගේ අලුත්ම ලේබල් එක වෙච්ච "සින්දු විකෘති" එකට ගැලපේවි කියල මතක් උන හින්දයි මේකට දැම්මේ.

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං //

වැලි වල පාටට ඇඳගෙන ඒන්නේ. ..
රජාගේ වැඩකට මුලටම ඉන්නේ. . .
රජාගේ වැඩකට මුලටම ඉන්නේ. . .

එස් එල් බී සී පෙරමුණ ගන්නේ. ..
කට වට කර වැට කොහොම බඳින්නේ. . .
කට වට කර වැට කොහොම බඳින්නේ. . .

දොමිකිට කිට දොම් දොම් //

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං //

සුදු සරමක් සේදීම. ..
කරමින් සැමදා උදේම. ..
සතුටකි නුඹට කදීම. ..
අපේ හඩ්ඩෝ. . .හෙහෙහෙහේ අපේ හඩ්ඩෝ. ..

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං //

වැලි වල පාටට ඇඳගෙන ඒන්නේ. ..
රජාගේ වැඩකට මුලටම ඉන්නේ. . .
රජාගේ වැඩකට මුලටම ඉන්නේ. . .

එස් එල් බී සී පෙරමුණ ගන්නේ. ..
කට වට කර වැට කොහොම බඳින්නේ. . .
කට වට කර වැට කොහොම බඳින්නේ. . .

දොමිකිට කිට දොම් දොම් //

හුණු පත්තර කියවීම. ..
රජාට කඩේම යෑම. ..
විපක්සෙ අල්ලං කෑම. ..
නවතීදෝ. . .හෙහෙහෙහේ නවතීදෝ. ..

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං //

දොමිකිට කිට දොම් දොම් //

Digg It! Stumble Delicious Technorati Tweet It! Facebook

2 ක්ම තියෙනවා අදහස්:

බිඟුවා...! said...

වැලි වල පාටට ඇඳගෙන ඒන්නේ. ..
රජාගේ වැඩකට මුලටම ඉන්නේ. . .

hiks....
nice machan...

මුචලින්ද said...

thankuu saho!

Post a Comment

කියෙව්වම හිතිච්ච දෙයක් ලියලා යන්න. බැරිනං නිකං ඉන්න.
සැඟවී විඳීමට අඥාතය පාවිච්චි කරන්න.
ජයෙන් ජය උඹලාට!