"හැඟීම් බොහෝමයක් තිබ්බට ඒවයේ උප්පත්ති මූලය බොහෝ වෙලාවට අපිම හෝ අපිට ලඟම මනස උසස් වූවෝ. ඒ වගේම ගැහැණිය හැඟීම් උත්පාදනයේ ඉහලම තැනක ඉන්නවා. මේ එතනින් එහාට ගිය හැඟීම්, වචන කරපු ලියමනක්...."


Tuesday, March 30, 2010

මහිත හා එහිත

ඒ හඬ දුක්මුසුය
පොතෙහි වෙලෙන්නට එළියක් නොමැතී
මාමයිට් බෝතල් අඩිය
බූමි තෙලෙන් සිඹියි

මටද අද දවස හරි නැත
ෆිට් නැත
කමෙන්ට්ස් බලන්නට
කරන්ට් නොමැතී

ඈ මුහුණතද
ඇඹුලක් දිව ගෑ සේය
වැඩි ගානට ගත්තු උඩ කෑල්ල
අනිත් එකියෙක් ඇඟලාගෙන වගේ එකක්

Wednesday, March 17, 2010

බයටයි ලියවුනේ. . .!


කරනට දෙයක් නැත සිත මා ඇත සෙල්ලී
මොකක් ලියන්නද උත්තර ඇත ගල්වී
තව පැය විසිපහක් ඉක්මුනු තැන කල්හී
කොලේ තුලින් මාරයා අත වනනු ඇතී

මගුල්, උපන් දින සාදය සතර අත
මැරියන් සමග රාජ්‍යයේ සරණ වැද
මිතුරන් එකතු වී කල කෙළි මතකේ ඇත
හෙට පලදේවි මේ සියලට තබා තිත

පේළි සතරකී මහ ලොකු කාමරයේ
උඩ බිම බලනු තහනම් වෙයි එම තලයේ
පෑනක් කටේ රඳවාගෙන සිටින පැයේ
උත්තර මතක් වේදැයි මට බියක් තියේ

Friday, March 12, 2010

නෝ ප්‍රොබ්ලම්

අතේ දිලෙන
රාහු අපල මුද්ද

බෙල්ලේ ඔතපු
යන්තරේකුත් එක්ක

උදේ පාන්දරත්
දේව ආශිර්වාදේ ලබලා

එළියට බැස්සේ
හිතේ නිදහසෙන්
ඒත්. . .

උඹට පිං
මට ඇත්ත කියලා දීපු
ඩ්‍රයිවර් මහත්තයෝ. . .!